Wednesday, February 24, 2016

PAI modul 1 lanjutan

PENGERTIAN TUHAN DALAM AJARAN ISLAM
Allah sebagai Khalik (Pencipta)
Pencipta memang tidak sama dengan yang dicipta. Ia adalah Zat Yang Wajib (Zat Wajibul Wujud). Bagaimana jenis dan bentuknya bukanlah jangkauan akal manusia, karena itu kita dilarang memikirkan Zat Tuhan.
QS. Al-Baqarah (2) ayat 255.
((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((  
Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat member syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sifat Allah
Dalam Al Quran disimpulkan ada sekitar 99 nama Allah yang mulia (asmaul husna) yang menggambarkan sifat-Nya Yang Sempurna. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa keesaan Allah itu mencakup :
Keesaan Zat-Nya
Keesaan Zat-Nya berarti bahwa Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur dan tidak membutuhkan unsur yang lain.
QS. Faathir (35) ayat 15
( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((  
Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.


Keesaan Sifat-Nya
Keesaan Sifat-Nya berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam isi dan kapasitasnya dengan makhluk, walaupun dari segi bahasa, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama.
QS. Al Araaf (7) ayat 180.
(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((  
Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan

Keesaan Perbuatan
Keesaan ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di ala mini semua adalah hasil perbuatan Allah.
QS. Yaaa Siin (36) ayat 83.
((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((  
Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.


Keesaan dalam beribadah kepada-Nya
Keesaan ini merupakan perwujudan dari ketiga hal diatas. Yakni suatu amalan tertentu yang ditetapkan cara atau kadarnya langsung oleh Allah atau melalui Rasul-Nya, atau dikenal dengan istilah Ibadah Mahdhah.
 QS. Al Anaam (6) ayat 162.
(((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((((  
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam


Marifatullah melalui Pikir dan Zikir
Melalui Pikir
Alam semesta ini diciptakan dengan kekuasaan dan ilmu yang tinggi. Sehingga orang akan menggunakan akalnya secara baik dan akan menemukan kekaguman di dalam ciptaan-Nya.
QS. Al Jaatsiyah (45) ayat 13
(((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((  
Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.


Melalui Zikir
Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut nama-nama-Nya yang mulia dan Sempurna.
QS. Ar Rad (13) ayat 28
((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((  
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram


Kekuasaan dan Perbuatan Allah
Sebagai Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan ciptaan-Nya, Ia tentunya berkuasa pula pada ciptaan-Nya. Allah berkuasa karena Dia berilmu, memiliki kekuatan, dan memiliki kemampuan.
QS. Ali Imron (3) ayat 59.
(((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((  
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.

No comments:

Post a Comment