Sunday, March 18, 2012

Laporan Praktikum IPA Modul 4 Gerak


KEGIATAN PRAKTIKUM 2: GERAK
A.    Gerak Lurus Beraturan (GLB)
                                                                                                                  
Tabel 4.5.
Hasil Pengamatan GLB
No
Jarak BC s (m)
Waktu t (sek)
1
0,22
0.70
2
0,20
0.60
3
0,18
0.50
4
0,16
0.40
5
0,14
0.30

B.     Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)


Tabel 4.6.
Hasil Pengamatan GLBB
No
Beban (gr)
SAB (cm)
tAB (sekon)
SAB (cm)
tAB (sekon)
1
100
25
1,60
60
2,54
2
100
30
1,67
55
2.12
3
100
35
1,97
50
1,98
4
100
40
1,84
45
1.79
5
100
45
1,95
40
1,12

Jawaban Pertanyaan      
                                                                                                                                                                                                                                                                                
  1.  Grafik hubungan antara jarak (s) sebagai fungsi waktu (t) berdasar data percobaan GLB
       ( S sumbu vertikal dan t sumbu horisontal).       
      Beban 100 gr
                                                                              Grafik GLB
Text Box: Jarak BC s (cm) 

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40


                  1,10        1,66     1,85   1,98    2,37

                              Waktu (sekon)


                         
 2. V =
      a. Percobaan 1                           d. Percobaan 4
           V =                                        V =
           V =                                  V =
           V = 0,31                             V = 0,4 

       b. Percobaan 2                        e. Percobaan 5
            V =                                     V =
            V =                             V =
             V = 0,33
                          V = 0, 46 
        c. Percobaan 3

            V =
            V =
            V = 0,36
  3. Kesimpulan GLB
Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Dengan beban yang sama beratnya, makin dekat jaraknya makin cepat pula waktu yang diperlukan.
   4.Grafik hubungan antara jarak AB (SAB ) sebagai fungsi waktu (t AB ) pada percobaan
       GLBB. 5. Percepatan benda berdasarkan grafik tersebut adalah
     Vt   = Vo ± a.t
      Vt2 = Vo2 ± 2 at
      S    = Vot ± at 2
       V   =
        a    =
     Percobaan 1
V1    =                                           V2 =  
V1    =                              V2 =       
V1    = 0,15                               V2 = 0,23
V = V2 – V1                                  = t2 – t1
V = 0,23– 0,15                     = 2,54 – 1,60
            V = 0,1                          = 0,94 s
              a1  =                   

            a1  = 

            a1  = 0,1 2
     
 Percobaan 2
           

            V1    =                                 V2 =                    

            V1    =                              V2 =

            V1    = 0,17                               V2 = 0,25
            V = 0,25 – 0,17                    = t2 – t1
            V = 0,08                        = 2,12 – 1,67
                                                             = 0,45 s
           
            a2 = 
           
a2 =

a2 = 0, 12


Percobaan 3

V1    =                                 V2 =   
                       
V1    =                              V2 =   

V1    = 0.19                        V2 =   0,25 

V = V2 – V1                          = t2 – t1
V = 0,25 – 0,19                    = 1,98 -1, 79                     
                  V = 0,06                                   = 0,19 s
             a3 =
           
a3 =
a3 = 0,31 2

Percobaan 4

V1    =                                 V2 =   


V1    =                               V2 =

V1    = 0,21                               V2 = 0,25
V = V2 – V1                          = t2 – t1
V = 0,25 – 0,21                    = 1,84 – 1,79
V = 0,04                        = 0,05
 a4 = 

a4 =

a4 = 0,8 2

Percobaan 5

V1    =                                 V2 =   

V1    =                               V2 =

V1    = 0,230                                             V2 = 0,239             

V = V2 – V1                          = t2 – t1
            V =  0,239 – 0,230               =1,95 – 1,67
V =  0,09                       = 0,28
a5 =  

a5 =   

a5 = 0,32 2  1. Kesimpulan GLBB
 Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap (beraturan) serta mempunyai percepatan tetap.
  1. Perbedaan GLB dengan GLBB
·      GLB kecepatannya tetap sedangkan GLBB kecepatan selalu berubah
·      Grafik GLB satu garis lurus
·      Grafik GLBB terdapat dua garis.


3 comments: